Sitemap
Trang chủ » Tin tức

Thông báo thay đổi nhãn hiệu vi sinh

Từ tháng 8/2014 nhãn hiệu vi sinh AquaClean xuất xứ Mỹ sẽ được nhà sản xuất thay đổi với tên gọi mới Microbelift. Qua đó Vi sinh AquaClean ACF32 sẽ là Vi sinh Microbelift IND; Vi sinh AquaClean N1 sẽ là Microbelift N1; ...

Nghị định 35/2014/NĐ-CP về lập Đề Án Bảo Vệ Môi Trường

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Xử lý môi trường nổi bật:

Gọi ngay: 0903.018.135
-------------------------------