Trang chủ >> Dịch vụ >> Đăng ký sổ chủ nguồn thải >>  Phân loại chất thải nguy hại

Phân loại chất thải nguy hại


Phân định phân loại chất thải nguy hại (theo điều 5 thông tư 12:2011/BTNMT): :

1. Việc phân định, phân loại CTNH được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư 12:2011/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về Ngưỡng chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (sau đây viết tắt là QCVN 07:2009/BTNMT).


2. Nguyên tắc phân định CTNH bao gồm:


3. Khi xác định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, CQQLCNT không cần thông báo cho chủ nguồn thải CTNH và đương nhiên hồ sơ đăng ký được chấp nhận sau khi kết thúc thời hạn xem xét.


a) Xác định một chất thải là CTNH căn cứ vào quy định về ngưỡng CTNH;


b) Hỗn hợp chất thải được phân định là CTNH khi có ít nhất một chất thải thành phần trong hỗn hợp chất thải là CTNH;


c.Loại chất thải có khả năng là CTNH (ký hiệu *) quy định tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư này khi chưa phân định được là không nguy hại theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT thì phải quản lý theo quy định như đối với CTNH.


Những câu hỏi liên quan:

1/ Đối tượng phải lập sổ chủ nguồn thải

2/ Cách thức lập sổ chủ nguồn thải

3/ Thế nào là chất thải nguy hại

4/ Phân loại chất thải nguy hại

5/ Trách nhiệm của chủ nguồn thải

6/ Các bước lập sổ chủ nguồn thải?

7/ Lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại

8/ Thời gian lập Sổ chủ nguồn thải


Công ty Môi trường Xuyên Việt luôn sát cánh cùng bạn hãy liên hệ với chúng tôi để có thể được tư vấn miễn phí về lập đề án môi trường cũng như các thủ tục về môi trường


CÔNG TY MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

Liên hệ:
Office: 3/32, Đường TL 30, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. HCM 
Tel : (08).37.160.215 Fax : (08).37.160.216
Mobile: Mr Phong 0903.018.135
Website: http://moitruongxuyenviet.com
Email : moitruongxuyenviet@gmail.com


TAG: Công ty Môi trường Xuyên Việt, ĐTM, Báo cáo giám sát, Đề án môi trường, Thủ tục môi trường, Đánh giá tác động môi trường, sổ chủ nguồn thải, Giấy phép nghiệm thu, Thiết bị môi trường, Hóa chất môi trường, Thi công – lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, Giấy phép xả thải, Giấy phép khai thác nước ngầm

Bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
Sản phẩm tiêu biểu