NaOH
(Xút vảy NaOH 99%)

1. Giới thiệu:

• Ngoại quan: hình vảy, màu trắng trong suốt

• Công thức: NaOH 99%

• Xuất Xứ: Trung Quốc


Xút vảy NaOH - Môi trường Xuyên Việt


2. Tính chất:

• Xút vảy là khối tinh thể không màu.

• Trọng lượng riêng 2,02.

• Hấp thụ nhanh CO2 và nước của không khí, chảy rữa và biến thành Na2CO3.

• Nhiệt độ nóng chảy 327,6 ± 0,9oC.

• Nhiệt độ sôi 1388oC.

• Dễ tan trong nước, tan nhiều trong rưọu và không tan trong ete.

• Xút vảy rơi vào bông, vải, giấy…sẽ bị mục nát. Để hở ra ngoài không khí sẽ hút CO2, tạo thành Na2CO3. NaOH là bazơ mạnh.


3. Công dụng:

• Xút vảy dùng trong công nghiệp sản xuất xà phòng, giấy

• Xút vảy dùng tẩy vải, sợi, phụ nhuộm.

• Xút vảy dùng xử lý dầu mỡ, chế tạo và nạp ắc qui kiềm.

• Xút vảy dùng xử lý nước .

Xút vảy NaOH - Môi trường Xuyên Việt Xút vảy NaOH - Môi trường Xuyên Việt


4. Khuyến cáo sử dụng:

• Chứa xút vảy trong bao tải, bao PP có lớp PE bên trong.

• Để xa các loại axít và các sản phẩm có chứa Xellulo.

• Chú ý khi tiếp xúc trực tiếp với xút vảy phải trang bị phòng hộ lao động, tránh bắn vào mắt, da.

Chúng tôi rất vui được giải đáp những thắc mắc của bạn. Trân trọng!